Schriftelijke Communicatie Nederlands

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die de taal al heel goed beheersen organiseren wij trainingen “Schriftelijke Communicatie Nederlands”. Deze trainingen en workshops zijn gericht op de specifieke leerwensen van de cursist(en) die besproken worden in een intakegesprek. Daarnaast vragen wij de cursist(en) om zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Deze stukken worden geanalyseerd. Knelpunten die uit de analyse naar voren komen, vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.

In een training “Schriftelijke Communicatie Nederlands” kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen en actief worden getraind:

  • kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
  • opfrissen van (werkwoord)spelling;
  • interpunctie en aaneenschrijvingen;
  • indeling in alinea’s;
  • zinsconstructie;
  • lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
  • kort en bondig, maar helder formuleren.

Bovendien kunnen specifieke functies worden geoefend, zoals effectief emailen, het schrijven van verslagen en rapporten of  notuleren.

Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.

Deze training kunt u volgen als individuele taaltraining en als groepstraining.