Engels voor Managers

U beheerst de Engelse taal al redelijk goed, maar u wilt uw presentatie op de buitenlandse markt verbeteren of u wilt uw kennis van het zakelijk Engels opfrissen en toespitsen op uw vakgebied. Speciaal voor u hebben we de compacte training “Engels voor managers” ontwikkeld.

Door middel van praktijkgerichte oefeningen leert u het zakelijk Engels toepassen op uw situatie en branche. Daardoor kunt u in korte tijd uw bedrijf op een zakelijke en zelfverzekerde manier vertegenwoordigen en uw producten of diensten nog beter presenteren.

De training wordt afgestemd op uw wensen en doelen en kan elementen bevatten als:

  • opbouwen van een branche- en bedrijfsspecifieke woordenschat;
  • verbeteren en professionaliseren van spreek- en schrijfvaardigheid;
  • contact leggen en onderhouden met (potentiële) klanten;
  • voeren van zakelijke gesprekken en onderhandelingen;
  • actief deelnemen aan vergaderingen en discussies;
  • geven van presentaties;
  • schrijven van e-mails en andere functie gerelateerde teksten;
  • kennis van de omgangsvormen, zakelijke etiquette en (bedrijfs-) cultuur;
  • kennis toepassen in praktijkgerichte gesprekssituaties;
  • opfrissen en uitbreiden van de grammaticale kennis.

Ook besteden wij aandacht aan het voeren van informele en sociale gesprekken.

Uw tijd is kostbaar; door onze flexibele en op uw bedrijf toegepaste manier van trainen kunnen wij zeer snel en concreet resultaat behalen. Bovendien maken wij in overleg een planning die geheel zal worden afgestemd op de agenda en wensen van de deelnemer(s).

U kunt deze training volgen als individuele taaltraining en als groepstraining.